Load...

Privacy policy

Сайт https://Lading.ua знаходиться під управлінням ТзОВ «Леідінг”» (тут і далі - Товариство).


Ми дуже серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів (відвідувачів, потенційних відвідувачів, а також інших осіб, які звернулися до Товариства з будь-яким запитом або претензією). У зв'язку з цим Товариство розробила дану політику конфіденційності (тут і далі - «Політика»), мета якої - проінформувати Вас про порядок збору, зберігання і обробки персональних даних та інформації, що надається Вами за допомогою цього веб-сайту.


Ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо цілі, для яких персональні дані використовуються Товариством. Ми є «Контролером даних» для цілей Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR») і іншого застосовного законодавства про захист даних, а також «Власником персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.


Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

- ви дали згоду на обробку персональних даних;

- обробка необхідна для можливості укладення з Вами Договору, згідно якого передбачається надання транспортному співтовариству інформації про надійність учасників ринку вантажних автомобільних перевезень;

- така обробка вимагається законодавством України та законодавством країн, з резидентами яких ми здійснюємо співпрацю по організації вантажних автомобільних перевезень..

Ми можемо періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт Товариства, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.


Основні поняття (терміни)


Персональні дані - це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб'єкта даних).


Фізична особа, що ідентифікується - це фізична особа, яку можна прямо або опосередковано ідентифікувати, зокрема, за допомогою посилання на певний ідентифікатор (ім'я, прізвище, номер документа, інший ідентифікатор) або шляхом аналізу кількох елементів фізичної, генетичної, психологічної, економічної, культурної або іншої ідентичності даної фізичної особи.


Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.


Контролер персональних даних - це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їхню обробку. Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології українського законодавства.


Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського законодавства.


Обробка персональних даних - це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.


Законодавство, що регулює обробку персональних даних


Обробка Ваших персональних даних відбувається відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Обробка персональних даних клієнтів, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі - «GDPR»). Також законодавство країн, з резидентами яких ми перебуваємо в ділових-партнерських відносинах, може встановлювати додаткові вимоги.


Сфера дії цієї Політики.


Ця Політика поширюється на «персональні дані та відомості», що збираються нами за допомогою цього веб-сайту. «Персональні дані і відомості» зокрема але не виключно означають дані, які ідентифікують особисто Вас, як окремо, так і в комбінації з іншою інформацією, доступною нам. Приклади персональних даних включають в себе в тому числі Ваше ім'я, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса та інші відомості, які Ви можете надавати, коли користуєтеся нашим сайтом.


Використовуючи цей сайт, та надаючи свою пряму згоду на обробку персональних даних, Ви приймаєте практики, описані в цій Політиці. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо не використовувати цей сайт.


Персональні дані та відомості, що збираються за допомогою нашого сайту


Персональна ідентифікаційна інформація (персональні дані) означає інформацію, яка дозволяє нам конкретно знати, хто Ви є. Персональні відомості витребуються при реєстрації Вами на сайті Товариства та реєстрації облікового запису.

Зокрема, але не виключно ці відомості можуть включати в себе Ваше ім'я, адресу (як юридичну, так і фактичну), адресу електронної пошти, відомості про Вашу посаду, галузь в якій ви працюєте тощо. Дана інформація може зберігатися в наших базах даних у зв’язку з минулим чи поточним співробітництвом з Вами.


Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань Вами сайту. Наприклад, ця інформація може включати в себе ІР-адресу, з якої Ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса веб-сайту, з якого Ви по посиланню перейшли безпосередньо на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.


Ми не збираємо за допомогою нашого сайту інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, наприклад, інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я , статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).


Використання особливих функцій і захищених паролями розділів


Даний сайт може містити особливі функції і захищені паролями акаунти кожного користувача. При реєстрації для використання особливих функцій або захищених паролем розділів може знадобитися Ваша згода з особливими умовами, що регулюють використання Вами особливих функцій або захищених паролями акаунтів. У даних випадках буде запитано Вашу пряму згоду з особливими умовами, наприклад, у формі маркування поля або натискання на кнопку, що підтверджує прийняття користувальницької угоди - «Я згоден».


Цілі обробки персональних даних :


Товариство надає послуги учасникам ринку вантажних автомобільних перевезень з метою оптимізації процесу вантажопотоків як на території України, так і за її межами. Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб ми могли забезпечити Вам широкий доступ до ринку вантажних автоперевезень зокрема:

- шляхом оформлення реєстрації заявки на нашому сайті;

- надання іншої інформації та послуг, запитуваних Вами;

- безпеки та запобігання шахрайству на ринку вантажних автоперевезень;

- ефективного клієнтського обслуговування;

- персоналізації використання нашого сайту;

- надання Вам інформації, яка, на нашу думку, може бути цікава Вам;

- надання Вам відомостей і повідомлень щодо використання Вами нашого сайту;

- кращого розуміння Ваших потреб та інтересів;

- вдосконалення контенту, функціоналу і зручності сайту;

- вдосконалення наших послуг;


- будь-яких інших цілей, зазначених у діючому повідомленні про конфіденційність або інших угодах між Товариством та Вами.

Ми просимо Вас повідомляти ті персональні дані, які необхідні для можливості реєструватись на сайті, отримання відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.


Час оброблення (зберігання) персональних даних


Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.


Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.


За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних в нашій Компанії становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.Файли cookies і аналогічні технології


Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і підтримки певних функцій наших сайтів. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:


збору інформації про періодичність використання нашого сайту відвідувачами;

підтримки функцій наших сайтів, наприклад, для усунення необхідності повторно вводити вхідні відомості, що вже знаходяться в нашій базі даних, або повторно ставити налаштування, вже задані при минулих відвідуваннях нашого сайту;

для персоналізації роботи з нашим сайтом.

Зазвичай інформація, яка збирається за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє ідентифікувати Вас особисто. Проте, якщо Вами був створений профіль користувача, наприклад, шляхом реєстрації в захищеному паролем розділі одного з наших сайтів, ми можемо пов'язати інформацію, зібрану нами за допомогою веб-технологій, з іншою інформацією, яка ідентифікує Вас особисто.


Якщо Ви не хочете отримувати файли cookies, то Ви можете налаштувати у Вашому браузері відхилення цих файлів. Крім того, Ви також можете видалити наші файли cookies після відходу з сайту. Хоча Ви не зобов'язані завантажувати наші файли cookies при відвідуванні наших сайтів, якщо Ви налаштували відхилення файлів cookies в Вашому браузері, Ви не зможете користуватися всіма функціями нашого сайту.


Надання Товариством доступу до Вашої персональної інформації

Всередині Товариства ми надаємо спільний доступ до персональної інформації, яка збирається за допомогою нашого сайту працівникам Товариства – фізичним особам які є процесорами персональних даних.


Нормативно-правова відповідність, захист наших прав і прав інших осіб.


Ми маємо право розголошувати персональні дані, коли ми сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає законодавству, згідно постанови суду або рішення іншого правоохоронного органу. Ми також вправі розголошувати персональну інформацію для запобігання або розслідування можливих злочинів, включаючи шахрайство або крадіжки персональних даних, для примусового виконання або застосування наших умов користування онлайновими ресурсами або інших угод, а також для захисту своїх власних прав або майна або прав власності або безпеки наших користувачів чи інших осіб.


Загальні рекомендації


Ми поважаємо Ваше право вибирати, якими способами ми збираємо, використовуємо та розкриваємо Вашу персональну інформацію.


Порядок доступу, актуалізації або коригування Вашої персональної інформації


При створенні Вами облікового запису або особистого профілю на нашому сайті Ви зможете здійснювати доступ до або актуалізацію деяких або всіх Ваших відомостей на сторінці налаштувань облікового запису або профілю.


Права суб’єктів персональних даних


Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України та Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі «GDPR»):

- знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються їхні персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для них правові наслідки.

- інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR;

- право на інформацію;

- право на виправлення даних про Вас;

-відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття;


Захист Товариством персональної інформації


Ми користуємося комплексною програмою безпеки даних, що включає в себе комерційно обґрунтовані адміністративні, фізичні і технологічні заходи безпеки, для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, несанкціонованого або випадкового руйнування, зміни або розкриття. Хоча ми приймаємо комерційно обґрунтовані запобіжні заходи для забезпечення рівня безпеки, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається по інтернету або зберігається в наших базах даних від злочинного втручання третіх осіб (хакерські атаки).


Діти


Наш сайт не призначений для дітей віком до 18 років. Ми не використовуємо наш сайт для навмисної передачі даних від і для дітей віком до 18 років. Якщо Вам менше 18 років, не надавайте нам ніяку персональну інформацію. Якщо ми встановимо, що особа віком до 18 років надала нам таку інформацію, ми докладемо розумних зусиль з тим, щоб видалити цю інформацію з наших баз даних.


Контрактні дані з питань, пов'язаних з політикою конфіденційності:


При наявності питань по цій Політиці або нашим практикам конфіденційності, надішліть електронного листа за адресою: info@lading.ua