Завантаження...

Словник логіста

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

 

Автобус – пасажирський автомобіль із кількістю місць для сидіння більше дев’яти з місцем водія включно.

Автобусний маршрут (маршрути, рейс) загального користування – визначений уповноваженим органом шлях проходження автобуса між відповідно обладнаними пунктами для перевезення пасажирів у встановленому порядку.

Автовокзал – комплекс будівель, споруд, стоянок та під’їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та з персоналом для одночасного обслуговування 150 і більше пасажирів.

Автомобільний транспортний засіб – дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій.

Автомобільно-залізничні перевезеннякомбіновані перевезення залізничним і автомобільним транспортом. В англійській мові термін “контрейлерні перевезення” стосується не комбінованих перевезень взагалі, а конкретно – перевезень автомобільних напівпричепів залізницею.

Автопоїздавтотранспортний засіб із причепом (в англійській мові для його позначення іноді використовується термін “drawbar-trailer combination” (“тягач із причепом”).

Автостанція – споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під’їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та з персоналом для одночасного обслуговування до 150 пасажирів.

Агент-експедитор/експедиторпосередник, який організовує перевезення вантажів і/або надання супутніх послуг за дорученням вантажовідправника.

Агрохімікати – органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Багаж – речі, товари, предмети та інші матеріальні цінності, що відправляються пасажиром за окрему плату за наявності проїзних документів, у багажному вагоні, який прямує в тому ж напрямку, що й пасажир.

БІГ-БЕГ” (Торгова марка) – змінний мішок, вкладений у ІТО і досить міцний для піднімання і перевезення масових вантажів різного типу.

Бімодальний напівпричіп (залізнично-автомобільний)автомобільний напівпричіп, який після оснащення його залізничними візками може бути перетворений на залізничний вагон.

Вагон з кишенямизалізничний вагон із передбаченими в його підлозі заглибинами-кишенями для коліс напівпричепів.

Вагон кошикового типузалізничний вагон, обладнаний пристосуваннями для вертикального перевантаження, зі знімним підрамником, який припускає навантаження в нього і вивантаження з нього напівпричепів або автотранспортних засобів завдовжки не більше як 12 м.

Вагон типу “спайн”залізничний вагон із центральним шасі, призначеним для перевезень напівпричепів.

Вагон зі зниженою підлогоюзалізничний вагон зі зниженою вантажною площадкою, виготовлений спеціально для перевезень ІТО.

Вагон “рухомий шлях”залізничні вагони з низькою підлогою, які утворюють у зчепленні “рухомий шлях”.

Вантажна автомобільна станція – комплекс будівель, споруд, призначених для виконання вантажних, складських і комерційних робіт із вантажами та надання транспортно-експедиторських послуг перевізникам.

Вантажне відправленнявантаж, відправлений на підставі одного договору про перевезення. У комбінованих перевезеннях даний термін може використовуватися з метою статистичного підрахунку вантажних одиниць або автотранспортних засобів. Під об’єднанням кількох вантажних відправлень у повну партію мається на увазі концентрація й укрупнення вантажних партій.

Вантажний двірєдина ділянка великих розмірів із розміщеними на ній терміналом, іншими технічними пристроями й адміністративними будівлями (агентські фірми, вантажовідправники, митниця) для комбінованих перевезень, а також представництвами компаній, зайнятих цими перевезеннями.

Вантажні габарити для залізницьпрофіль залізничних колій, через який повинен пройти залізничний рухомий склад із вантажем (вагони з ІТО), обмежений розмірами тунелів і габаритами наближення будівель. Є три міжнародні габарити, визначені UIC.

Вантажна коліязалізнична колія, на якій здійснюються операції з навантаження і вивантаження ІТО, а також їх перевалка з вагона на рампу чи на автотранспортні засоби.

Вантажовідправникособа (фізична чи юридична) або компанія, які передають вантажі у відання інших осіб чи компаній (агент-експедитор/експедитор, перевізник/оператор перевезення) для його доставки одержувачу.

Вантажна одиницяконтейнер або знімний кузов.

Вантажоодержувачособа, котра має право отримати доставлені вантажі.

Вантажний термінал – комплекс будівель, споруд, обладнаних навантажувальними засобами, призначених для виконання вантажних, складських і комерційних робіт із вантажами, надання технічних послуг дорожнім транспортним засобам, транспортно-експедиторських та інших послуг перевізникам.

Вантажі – будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем, крім транспортних засобів, що їх перевозять.

Вантажне відправлення – транспортні засоби (номерні вузли чи агрегати), що надходять в Україну на адреси громадян, які не перебували за кордоном, або транспортні засоби (номерні вузли чи агрегати), що відправляються за межі України на адреси фізичних чи юридичних осіб і власники яких не в’їжджають в Україну.

Вантаж експрес-перевізника (вантаж) – консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ або МЕВ, яке не ввійшло до складу цих консолідованих МЕВ за своїм характером чи за розмірами або з інших причин, і переміщувані експрес-перевізниками через митний кордон України.

Вантажна митна декларація (ВМД) – заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

Велосипед – транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка перебуває на ньому.

Вертикальний метод навантаження і розвантаження (“LО-LО” – lift-оn-lift-off)навантаження і вивантаження ІТО з використанням піднімального устаткування.

Відправка – товари, прийняті до перевезення від одного відправника за однією дорожньою відомістю на одній станції відправлення одному одержувачу на одну станцію призначення.

Відправник небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка підготовлює та подає цей вантаж для перевезення.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відходи – будь-які речовини, матеріали чи предмети, від яких їх виробник або власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відчуження – продаж, дарування, міна.

Видалення – будь-яка операція, зазначена у розділі А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

Вилковий навантажувачтранспортний засіб, обладнаний вилковими пристосуваннями з силовим приводом, які входять у кишені ІТО чи під піддони, і переміщують або штабелюють такі вантажні одиниці в порту або на складі.

Виробник відходів – будь-яка особа, діяльність якої призводить до утворення відходів, або, якщо ця особа невідома, то особа, яка володіє цими відходами та/або здійснює над ними контроль.

Всі види диких тварин, водних живих ресурсів і рослин – живі об’єкти дикої фауни і флори.

Габарит Азагальна висота вагона і ІТО складає 3,85 м над рівнем голівок рейок (РГР) і 1,28 м з обох боків від осі колії.

Габарит Взагальна висота вагона і ІТО складає 4,08 м над РГР і 1,28 м з обох боків від осі колії.

Габарит Сзагальна висота вагона і ІТО складає 4,65 м над РГР і 1,45 м з обох боків від осі колії.

Іншим габаритом, який має особливе значення для комбінованих перевезень, є габарит У+: загальна висота вагона і ІТО складає 4,18 м над рівнем рейок і 1,36 м з обох боків від осі колії. Взагалі, існує багато інших габаритів, визнаних залізницями (МСККПі “Інтерконтейнер”).

Габарит рухомого складу – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, у якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії.

Габарит наближення будівель – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, всередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд та пристроїв. Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для безпосередньої взаємодії їх із рухомим складом (вагонні уповільнювачі в робочому стані, контактні проводи з деталями кріплення, поворотна частина колонки при набиранні води тощо).

Горизонтальний метод навантаження та розвантаження (“RОRО” – rоll-оn-roll-оff)навантаження чи розвантаження автотранспортних засобів або ІТО з вагона на судно або з судна на їхніх власних колесах або колесах, якими вони оснащуються для цієї мети. У випадку “рухомого шляху” самі автотранспортні засоби в’їжджають на залізничну платформу чи з’їжджають з неї.

Громадяни – громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти.

Громадяни-резиденти – громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном.

Громадяни-нерезиденти – іноземні громадяни, особи без громадянства та громадяни України, які постійно проживають за кордоном, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України.

Двоярусний вагонзалізничний вагон, призначений для перевезень контейнерів у два яруси.

Декларант – юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів.

Декларант – юридична або фізична особа, яка здійснює декларування товарів та інших предметів у митниці відправлення з метою перевезення їх у митницю призначення; цією особою може бути:

власник товарів або, за його дорученням, відправник чи одержувач; митний брокер; експедитор; перевізник.

Декларація на ввезення/вивезення, транзит транспортного засобу індивідуального користування, вузла чи агрегату (декларація форми МД-7) – документ, у якому містяться відомості про власника транспортного засобу, транспортний засіб та мету переміщення транспортного засобу через митний кордон України (додаток 2). У декларації також містяться зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит та доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший.

Застосовується для здійснення митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України фізичними особами, контролю за виконанням зобов’язань про зворотне ввезення /вивезення, транзит та доставку з одного митного органу в інший.

Документ контролю за доставкою товарів між митницями (залізничними станціями) (ДКД) – митний документ (провізна відомість, четвертий основний аркуш ВМД або роздрукований витяг з електронної копії попереднього повідомлення (ПП), порядок заповнення якого встановлюється Держмитслужбою), що містить відомості про характеристики товарів, відправника, одержувача, транспортний засіб тощо, потрібні для надійного контролю за доставкою цих товарів між митницями.

Документи, що підтверджують правомірність користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом – нотаріально засвідчені доручення на право користування транспортним засобом (видані як фізичними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму, прокату, оренди тощо.

Домашній транспортний документ – індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред’явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.

Дорожній лист – документ встановленого законодавством зразка для визначення та обліку роботи автомобільного транспортного засобу.

Дорожня багажна (вантажобагажна) відомість – перевізний документ установленої форми, який є письмовою угодою між відправником і залізницею про перевезення багажу чи вантажобагажу. Дорожня відомість супроводжує багаж чи вантажобагаж на всьому шляху перевезення до кінцевої станції призначення.

Експортер – будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави експорту та здійснює експорт відходів.

Експрес-перевізник – це транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, яка здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшава, 1929 р.).

Екологічно обґрунтоване поводження – вжиття всіх практично можливих заходів для забезпечення захисту довкілля та здоров’я людини від можливого негативного впливу під час поводження з відходами.

Експорт відходів – будь-яке вивезення відходів за межі національної території з інших причин, ніж транзит.

Єдиний транспортний документ – транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB – airwaybill, MAWB – master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

Забезпечення експрес-перевізника – пластикова одноразова номерна пломба експрес-перевізника.

Заінтересована держава – будь-яка держава експорту, імпорту чи транзиту відходів.

Засоби захисту рослин – хімічні, біологічні та інші засоби, які використовуються для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів.

Засоби транзиту – механічні засоби, контейнери, що використовуються учасниками транзиту для надання (виконання) транзитних послуг (робіт).

Залізнична станція відправлення – залізнична станція на території України, з якої починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Залізнична станція призначення – залізнична станція на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Звичайний кранпіднімальний кран, на якому вантаж утримується стрілою за допомогою троса.

Для навантаження або вивантаження ІТО трос повинен бути з’єднаний з кутовими елементами ІТО.

Знімний кузоводиниця перевезення вантажу, розміри якої відповідають габаритам автотранспортного засобу, обладнана вантажно-розвантажувальними пристосуваннями, призначеними для її переміщення між різними видами транспорту, як правило, автомобільним і залізничним.

Зобов’язання про доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший – письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при доставці транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) з однієї митниці в іншу (увезенні в Україну, вивезенні з України, транзиті), з обов’язковим зазначенням терміну його виконання. Невиконання зобов’язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

Зобов’язання про зворотне вивезення/ввезення транспортного засобу – письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при тимчасовому ввезенні транспортного засобу в Україну (вивезенні з України), з обов’язковим зазначенням терміну його виконання. Невиконання зобов’язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

Зобов’язання про транзит – письмове зобов’язання, що надається власником транспортного засобу або уповноваженою ним особою митним органам при ввезенні транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату на митну територію України з метою транзиту і де обов’язково зазначається термін виконання зобов’язання. Невиконання зобов’язання (у тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність, установлену чинним законодавством.

Зона митного контролю – частина пункту пропуску на митному кордоні України або в інших місцях, територія, у межах якої митниця здійснює митний контроль.

Зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції: зоологічні колекції – спеціально зібрані живі колекції зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, а також колекції опудал, препаратів, частин і залишків тварин; ботанічні колекції – спеціально зібрані живі колекції ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, оранжерей, а також гербарії, банки насіння тощо; мінералогічні колекції – спеціально зібрані колекції мінералів, гірських порід, зразки корисних копалин, палеонтологічні колекції тощо.

Зупинка – спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів.

Зчленований транспортний засібавтотранспортний засіб із напівпричепом.

Імпортер – будь-яка особа, яка перебуває під юрисдикцією держави імпорту та здійснює імпорт відходів.

Імпорт відходів – будь-яке ввезення відходів на національну територію з інших причин, ніж транзит.

Інтермодальні перевезенняпослідовне перевезення вантажів двома чи більше видами транспорту в одній і тій самій вантажній одиниці або автотранспортному засобі без перевантаження самого вантажу при зміні виду транспорту.

Інтермодальна транспортна одиниця (ІТО)контейнери, знімні кузови та напівпричепи, придатні для інтермодальних перевезень.

Комбіновані перевезенняінтермодальні перевезення, у межах яких значна частина європейського рейсу припадає на залізничний, внутрішній водяний або морський транспорт, будь-який початковий і/або кінцевий відрізок шляху, на якому використовується автомобільний транспорт, є максимально коротким.

Комерційні документи – документи, які дають вартісну, якісну та кількісну характеристику товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на підставі їх здійснює оплату. Вартісна характеристика товару надається в рахунку та у проформі-рахунку. Окрім рахунків, до комерційних документів належать специфікація, пакувальний лист, сертифікат якості тощо.

Компетентний орган – спеціально уповноважений державний орган, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.

Компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів – орган, що таким визнається Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів.

Консолідований вантаж – вантаж, що перевозиться одним автотранспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів.

Контейнерзагального призначення ємність для перевезень вантажу, досить міцна для повторного використання, зазвичай придатна для штабелювання й оснащена пристосуваннями, котрі надають можливість транспортувати її різними видами транспорту.

Контейнер підвищеної місткостістандартний контейнер 180, висота якого становить 9 футів і 6 дюймів (2,9 м), а не 8 футів (2,44 м).

Контейнерний пункт – комплекс будівель, споруд, обладнаних технічними засобами, призначений для виконання навантажувальнорозвантажувальних, складських і комерційних операцій із контейнерами, а також робіт із технічного обслуговування і ремонту контейнерів та надання транспортно-експедиторських послуг перевізникам.

Контроль транзитних вантажів – діяльність спеціально уповноважених органів виконавчої влади та їх службових осіб у пунктах пропуску через державний кордон України по перевірці відповідності транзитних вантажів і транспортних засобів транзиту вимогам митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного та інших видів контролю, що встановлюються виключно законами та міжнародними договорами України.

Кутові фітінґивузли кріплення, розміщувані зазвичай у верхніх і нижніх кутах контейнера, в які вводяться твістлоки або інші пристосування, призначені для піднімання, штабелювання та закріплювання контейнера. Ці фітінґи дедалі частіше використовуються на знімних кузовах, проте не в кутах, а в місцях, які відповідають місцям розташування кутових фітінґів на 20-ти або 40-футових контейнерах.

Легковий автомобіль – пасажирський автомобіль з числом місць для сидіння не більше дев’яти з місцем водія включно.

Логістикапроцес організації ланцюга матеріально-технічного забезпечення та керування цим ланцюгом у найширшому розумінні. Даний ланцюг може охоплювати як постачання сировини, необхідної для виробництва, так і керування матеріальними ресурсами на підприємстві, доставляння на склади й у розподільні центри, сортування, перероблення, упакування й остаточний розподіл у місцях споживання.

Логістичний центргеографічне об’єднання незалежних компаній і підприємств, які займаються вантажними перевезеннями (наприклад, транспортних посередників, вантажовідправників, операторів перевезень, митних органів), а також супутніх послуг (наприклад, зі збереження, технічного обслуговування та ремонту), що включає щонайменше один термінал.

В англійській мові використовується також термін “freight village”, а в італійській – “interporto”.

ЛЕШ (“LASH” – lidhter-abord-ship)судно-ліхтеровоз, на яке навантажуються річні баржі. Ці баржі об’єднуються в склад, який штовхають і транспортують до місця знаходження ліхтеровоза, де вони підіймаються на його борт за допомогою підйомних кранів.

Маніфест (реєстр) – товаросупровідний документ, у якому заявлено всі МЕВ, що містяться в цьому вантажі, та який може виступати в ролі єдиного транспортного документа при перевезенні консолідованих МЕВ під митним контролем із митниці відправлення до митниці призначення. Про МЕВ документального характеру в маніфесті можуть зазначатися загальна кількість місць та загальна вага.

Маршрути перевезення небезпечних вантажів – залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі.

МЕВ документального характеру – ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають промислової цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

МЕВ недокументального характеру – МЕВ, умістом якого є товари (предмети) із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов’язково супроводжується інвойсом.

МЕВ некомерційного характеру – МЕВ, у товаросупровідних документах на яке зазначено його некомерційний характер, наприклад “not for sale or resale” (“не для продажу чи перепродажу”), “no commercial value” (“не має комерційної вартості”), “value is for customs purposes only” (“вартість тільки для митниці”).

Межа відповідальностімаксимальна грошова сума, виплачувана перевізником вантажовідправникові за будь-яке ушкодження вантажу чи його втрату, за які перевізник відповідає за договором про перевезення. Гранична сума визначається за домовленістю або відповідно до закону.

Механічний транспортний засіб – транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім мопедів).

Міжнародне експрес-відправлення (МЕВ) – товари (предмети), належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

Міжнародне залізничне сполучення – перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними державами.

Міжнародне перевезення небезпечних вантажів – перевезення небезпечних вантажів із території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України.

Місця зберігання небезпечних вантажів – спеціально облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/після перевезення небезпечні вантажі.

Мисливські трофеї – шкіра, роги, ікла та черепи мисливських тварин, у тому числі копитних та хижих тварин, здобуті (набуті) в установленому порядку на території України.

Митниця відправлення – будь-який митний орган України, з якого для всієї кількості товарів та інших предметів або їх частини починається переміщення.

Митне забезпечення – пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення.

Митне забезпечення – засвідчення митними органами проведення митного оформлення товарів та інших предметів, щодо яких установлено відповідний митний режим, яке включає проставлення уповноваженими особами митниці номерного штампа “Під митним контролем”, особистої номерної печатки тощо, а також пломбування транспортних засобів, тари та інших видів ємностей, у яких переміщується товар.

Зразки митного забезпечення та порядок їх розміщення на документах, транспортних засобах, різних видах тари та ємностей визначаються нормативними актами Державної митної служби України.

Митниця відправлення – митний орган на території України, з якого починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Митні обмеження – заборона на відчуження та на видачу доручення на користування (у тому числі з правом розпорядження) іншим фізичним особам (крім батьків, одного з подружжя, дітей, рідних братів і сестер) або юридичним особам, що встановлюється митними органами:

- при тимчасовому ввезенні транспортних засобів в Україну;

- при поданні митним органам належним чином не оформлених документів на правомірність володіння чи користування транспортними засобами та технічних (реєстраційних) документів на них або за відсутності таких документів.

Після закінчення терміну митні обмеження втрачають чинність.

Документи, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами:

- придбаними (отриманими) у фізичних та юридичних осіб – нотаріально засвідчені в країні придбання або засвідчені в консульських установах чи посольствах України в країні придбання договори купівліпродажу, міни чи дарування;

- придбаними в торговельних організаціях чи інших фірмах, організаціях, установах (або оформленими через торговельні організації, фірми, організації, установи) – оформлені на відповідних бланках і завірені печатками оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів та інших документів, виданих організаціями країни, де здійснювався продаж. У цих документах обов’язково зазначаються дата продажу, номери шасі, кузова, двигуна транспортного засобу, його модель та рік виготовлення, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій продано транспортний засіб (номерний вузол, агрегат).

Документами, що підтверджують правомірність володіння транспортними засобами, також є належним чином оформлені в країні придбання технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи, видані уповноваженими органами країни із зазначенням власника транспортного засобу.

Страхові поліси, оформлені на транспортні засоби в країні придбання на власника, товаросупровідні та транспортні документи, засвідчені відповідними органами (митними органами, поліцією тощо) й оформлені на власника, можуть розглядатися як додаткові документи, що підтверджують правомірність володіння.

Митне оформлення – процедура поміщення транспортних засобів, товарів в умови відповідного митного режиму та виконання митницею процедур митного контролю зі справлянням установлених мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних документів.

Митниця призначення – митний орган на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем.

Митниця призначення – будь-який митний орган України, де закінчується переміщення товарів та інших предметів.

Митні процедури – здійснення контролю за дотриманням порядку переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення митного забезпечення, перевірка вірності заповнення вантажної митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті, підготовка статистичних даних та інші дії, що виконуються митними органами України відповідно до законодавства України в галузі митної справи.

Митний режим – сукупність положень, що визначають із метою митного оформлення статус товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний кордон України.

МЛС ТЕО – митний ліцензійний склад (МЛС), що використовується транспортно-експедиційною організацією (ТЕО).

Мопед – двоколісний транспортний засіб, що має двигун із робочим об’ємом не більш як 50 см3.

Морський контейнерконтейнер, який є досить міцним для штабелювання в комірчастому контейнеровозі та для підіймання з зачепленням зверху. Більшість морських контейнерів відповідає нормам Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Морські перевезення на невелику відстаньперевезення вантажів морем між портами, розміщеними в Європі, а також між європейськими портами і портами, розташованими в неєвропейських країнах, омиваних замкненими морями, якими проходять кордони європейських країн.

Мультимодальні перевезенняперевезення вантажів двома або більше видами транспорту.

Надмісткий контейнерконтейнер, розміри якого перевищують стандарти ISO і можуть варіюватися, становлячи, наприклад, за довжиною 45 футів (13,72 м), 48 футів (14,64 м) або 53 фути (16,10 м).

Напівпричіптранспортний засіб без двигуна, котрий використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом таким чином, щоб значна частина його ваги і навантаження передавалася на цей автотранспортний засіб. Напівпричепи можуть спеціально обладнуватися для комбінованих перевезень.

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Небезпечні відходи – відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи – відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей, що затверджується Мінекоресурсів, та до Зеленого переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 до Положення щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей.

Небезпечні речовини – речовини, віднесені до таких класів: клас 1 – вибухові речовини та вироби; клас 2 – гази; клас 3 – легкозаймисті розчини; клас 4.1 – легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 – речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 – речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 – речовини, що окислюють; клас 5.2 – органічні пероксиди; клас 6.1 – токсичні речовини; клас 6.2 – інфекційні речовини; клас 7 – радіоактивні матеріали; клас 8 – корозійні речовини; клас 9 – інші небезпечні речовини та вироби.

Несупроводжуваний багаж – транспортні засоби (номерні вузли й агрегати), що відправляються їх власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою, організацією) в Україну окремо від власника.

Несупроводжувані комбіновані перевезенняперевезення автотранспортних засобів або інтермодальних транспортних одиниць (ІТО, див. IV) без водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, поромів або поїздів).

Номерні вузли та агрегати – вузли та агрегати, на які при здійсненні митного оформлення видаються Посвідчення на реєстрацію номерних агрегатів в органах ДАІ МВС України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну.

Номер ООН – порядковий номер, наданий небезпечному вантажу або групі подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі Рекомендацій Комітету експертів Організації Об’єднаних Націй із перевезення небезпечних вантажів документ SТ/SG/АС. 10/1 Rеv. 8.

Одиничний вантажвантажна одиниця, котра перебуває на піддоні чи попередньо упакована, розміри якої по периметру відповідають габаритам піддона, і яка може бути поміщена в ІТО.

Одержувач небезпечного вантажу – зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Оператор перевезення/перевізникособа, безпосередньо відповідальна за перевезення вантажів або така, що використовує для перевезення третю сторону.

Оператор мультимодальних перевезень (ОМП)будь-яка особа, котра укладає договір мультимодальних перевезень і бере на себе відповідальність за його здійснення як оператор перевезення.

Особа – будь-яка фізична чи юридична особа.

Особа, що відповідає за утилізацію/видалення – будь-яка особа, якій відвантажуються відходи і яка здійснює їх утилізацію/видалення.

Панамакс судно з габаритами, котрі дають йому змогу проходити через Панамський канал; його максимальні параметри: довжина – 295 м, ширина – 32,25 м, осадка – 13,5 м.

Партія товарів – товари та інші предмети, що надходять на станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, з однієї станції відправлення.

Партія товарів або партія вантажу: за умови перевезення залізничним транспортом – товари та інші предмети, що надходять на одну станцію призначення одночасно у складі однієї партії для відправлення, на адресу одного вантажоодержувача, від одного вантажовідправника за одним або декількома транспортними документами, з однієї станції відправлення; за умови поставки трубопровідним транспортом – товари, що надходять за одним актом про приймання-передання, протягом терміну, потрібного для переміщення товару в обсязі, зазначеному в акті. Визначений термін не може бути більшим за один місяць; за умови перевезення іншими видами транспорту – товари та інші предмети, що відправляються на адресу одного вантажоодержувача за одним транспортним документом, від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України.

Перевалюванняпереміщення ІТО з одного виду транспорту на інший.

Перевізник – власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює безпосередньо переміщення вантажу, у тому числі на договірній основі, від місця відправлення до місця призначення.

Перевізник – залізниці, які беруть участь у переміщенні багажу і вантажобагажу та несуть відповідальність за доставку цих відправлень від залізничної станції (митниці) відправлення до залізничної станції (митниці) призначення відповідно до чинного законодавства України.

Перевізник – будь-яка особа, яка здійснює транспортування відходів.

Перевізник – надавач послуги з перевезення пасажира чи (та) вантажу автомобільним транспортом загального користування.

Перевізник небезпечного вантажу – юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

Перевезення небезпечних вантажів – діяльність, пов’язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення.

Переміщення через митний кордон України – ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит через територію України товарів та інших предметів.

Пестициди – токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких зазнають ураження рослини, тварини, люди, завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічувальних видів риб.

Піддоняк правило, дерев’яна платформа для підіймання та штабелювання вантажів. Піддони мають стандартні розміри. Найчастіше в Європі використовуються піддони з такими габаритами: 1000х1200 мм (180) і 800х1200 мм (ЕКС).

Підконтрольні матеріали – матеріали, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об’єктів і підлягають карантинному догляду без супроводжування фітосанітарними документами.

Підкарантинні матеріали – об’єкти і матеріали, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об’єктів, підлягають фітосанітарному контролю на державному кордоні та супроводжуються фітосанітарними документами.

Підконтрольні об’єкти – об’єкти, які входять до категорії підкарантинних матеріалів та об’єктів і контролюються спеціалістами державної служби з карантину рослин.

Підприємство – українські підприємства, установи та інші організації, а також будь-які іноземні суб’єкти господарської діяльності.

Повітряний контейнерконтейнер, який відповідає нормам авіаперевезень.

Повне оформлення ВМД – проставлення на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці.

Поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація і видалення відходів, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями утилізації/видалення.

Порто-франкозона, у межах якої товари можуть виготовлятися і/або зберігатися без сплати мита і податків.

Портальний кранмостовий кран, конструкція якого включає горизонтальний портал, встановлений на опорах, які є або стаціонарними, або переміщуються рейковою колією, чи мають пневмохід з відносно обмеженим маневром в одній площині. Вантаж може перемішуватися горизонтально, вертикально й у бічному напрямку.

Такі крани зазвичай забезпечують переміщення вантажів з автотранспортного засобу на залізницю або із судна на берег.

Портальний навантажувачпортальний підйомник на пневмоходу, призначений для переміщення чи штабелювання контейнерів на укріпленій поверхні.

Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України (бланк форми МД-6) – документ суворої звітності, що видається митними органами власнику транспортного засобу (довіреній особі) для реєстрації в установлений законодавством термін зазначеного в ньому транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах на ім’я особи, вказаної в ньому, і є підтвердженням здійснення митного оформлення.

Предмети – будь-які предмети, що переміщуються через державний кордон України.

Приватна під’їзна коліяпряме залізничне сполучення з якоюсь компанією.

Приймач-здавач вагона – службовець станції, який приймає багаж та вантажобагаж до перевезення в багажному вагоні та видає його на станціях зупинки поїзда представникам станції або пасажиру.

Прийняття ВМД для оформлення – процедура попередньої перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим комерційним документам.

Прикордонний пункт з карантину рослин – це пункт з карантину рослин, що розміщений при морських, річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях і в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв’язку, автомобільних дорогах (автовокзалах, автостанціях), пунктах пропуску на державному кордоні України.

Принципалособа, стосовно якої інша особа виступає як агент.

Причіп – транспортний засіб, призначений для руху в з’єднанні з механічним транспортним засобом. До цього виду транспортного засобу належать напівпричепи і причепи-розпуски.

Причіп – автомобільний транспортний засіб без власного джерела енергії, який повністю опирається на дорогу колесами, призначений для перевезення пасажирів чи вантажів і пристосований для буксирування автомобілем.

Причіп (трейлер)транспортний засіб без двигуна, котрий використовується для перевезення вантажів і призначений для зчеплення з автотранспортним засобом, крім напівпричепів.

Проміжна митниця – будь-який митний орган, де здійснюється часткове довантаження, розвантаження, перевантаження товарів або інші операції з товарами, пов’язані з необхідністю зміни транспортного засобу, митного режиму, усунення загрози псування вантажу тощо.

Промислова сировина – сировина, що видобувається і виробляється у промисловості.

Пропуск через митний кордон України – дозвіл митниці на використання товарів та інших предметів на митній території України або за межами цієї території з метою, заявленою митниці.

Пункт пропуску через державний кордон України – ділянка місцевості або частина території прикордонної залізничної, автомобільної станції, морського, річкового порту, аеропорту (аеродрому) з комплексом будівель, споруд та інженерно-технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю й пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Рампа “RО-RО”зазвичай регульована пряма або похила рампа, яка дає змогу автотранспортним засобам заїжджати на судно чи залізничний вагон або виїжджати з них.

Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels faktura) – вид комерційного рахунку. Окрім свого основного призначення як документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактура може бути використана як супровідний документ.

Регіональна сортувальна станція (РСС) – організаційна структура, створена для виконання агентських угод із міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.

Режим зони митного контролю – порядок доступу й перебування в такій зоні, включаючи службових осіб, які безпосередньо забезпечують процес митного контролю й оформлення, та громадян, які проходять митний контроль або уповноважені пред’явити до такого контролю товари, транспортні засоби та інші предмети, а також порядок переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів за межі зони митного контролю.

Реімпорт відходів – ввезення на національну територію раніше експортованих за її межі відходів.

Речовини – матерія будь-якого походження (органічна, мінеральна) різноманітного хімічного складу і фізичного стану.

Рухомий шлях” (RоLа)перевезення укомплектованих автотранспортних засобів із використанням горизонтального методу навантаження чи розвантаження на залізничних платформах зі зниженою підлогою.

Санкціоновані об’єкти для утилізації/видалення – об’єкти для утилізації або видалення відходів, на експлуатацію яких із цією метою отримано письмовий дозвіл або ліцензію спеціально уповноважених органів.

Сировина – предмети праці, які зазнали під її впливом певних змін і підлягають подальшій переробці.

Сідельний тягач – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для буксирування напівпричепа.

Спеціальний автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізований автомобіль – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Споживач – громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Спредеррегульований фітінг на піднімальному устаткуванні, призначений для з’єднання з фітінгами верхніх кутів ІТО або для з’єднання за допомогою механізмів захоплення ІТО знизу.

Стафінґ/стрипінґнавантаження вантажу в ІТО або його вивантаження з неї.

Стоянка таксі – спеціально обладнаний пункт для зупинки таксі та посадки пасажирів.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності – будь-які юридичні особи, їх об’єднання чи структурні одиниці, інші суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Суб’єкт перевезення небезпечних вантажів – підприємство, установа, організація або фізична особа, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі).

Суміжні служби – державні служби (інспекції), які контролюють додержання вимог чинного законодавства з питань екологічного, ветеринарного, санітарного, фітосанітарного, епідеміологічного, радіологічного та інших видів контролю.

Суперпанамакссудно, у якого щонайменше один із габаритів перевищує габарити судна панамакс.

Супроводжувані комбіновані перевезенняперевезення укомплектованих автотранспортних засобів у супроводі водія з використанням іншого виду транспорту (наприклад, поромів або поїздів).

Сухопутний контейнерконтейнер, виготовлений відповідно до норм Міжнародного союзу залізниць (UIC) для використання в залізнично-автомобільних комбінованих перевезеннях.

Сухопутний портвнутрішній термінал, безпосередньо пов’язаний з морським портом.

Таксі – спеціальний легковий автомобіль, обладнаний таксометром і призначений для перевезення пасажирів та багажу в порядку індивідуального користування.

Таравага ІТО або транспортного засобу (вагона, автомобіля) без вантажу.

Твістлокстандартний пристрій для закріплення ІТО на суднах та інших транспортних засобах.

Терміналмісце, обладнане для перевалки і збереження ІТО.

У французькій мові для контрейлерних перевезень використовується також термін “chantier terminal”.

ТЕУ (ТЕU)одиниця, еквівалентна двадцятьом футам. Стандартна одиниця, якою є контейнер 180 завдовжки 20 футів (6,10 м); використовується для статистичних вимірів щодо транспортних потоків або пропускної спроможності. Один стандартний 40-футовий контейнер серії 1 ISO дорівнює 2 ТЕУ.

ТЕО – транспортно-експедиційна організація.

Транзит відходів – безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів.

Транскордонне перевезення – будь-яке переміщення відходів із району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується, принаймні, двох держав.

Транспортний вузолцентральний пункт збирання, сортування, перевалки і розподілу вантажів для визначеного району.

Ця концепція походить від терміна, використовуваного в повітряних перевезеннях як пасажирів, так і вантажів. Вона припускає збирання та розподіл вантажів через єдиний пункт (концепція “Хаб знд Споук”).

Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Транспортні засоби – транспортні засоби, що власним ходом прибувають на митну територію України або відбувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу та пасажирів.

Товари – будь-яка переміщувана через державний кордон України продукція, у тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності.

Товари або вантажі – будь-які товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України під митним контролем у будьякому митному режимі, за винятком транспортних засобів, що перевозять ці товари та інші предмети.

Товарна партія – товари одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться (пересилаються в несупроводжуваному багажі), а також пересилаються в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за митний кордон України на суму у валюті України, еквівалентну 100000 екю, перераховану за курсом Національного банку на день оформлення митної декларації.

Товарно-транспортні документи – документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску до місця призначення (при ввезенні товарів). До основних документів на транспортний засіб належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем.

Товаросупровідні документи – документи, що прямують разом із товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом. До основних товаросупровідних документів зокрема належать вантажна митна декларація, товарно-транспортна накладна, рахунокфактура, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист тощо.

Токсичні хімічні, радіоактивні та інші небезпечні для навколишнього природного середовища і здоров’я людей речовини – речовини, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Транзит вантажів – перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

Транзит відходів – безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовленого технологічним процесом перевезення відходів.

Транзит через територію України – переміщення товарів та інших предметів під митним контролем територією України між двома або в межах одного пункту пропуску.

Транзитні послуги (роботи) – безпосередньо пов’язана з транзитом вантажів підприємницька діяльність учасників транзиту, що здійснюється в межах договорів (контрактів) перевезення, транспортного експедирування, доручення, агентських угод тощо.

Транскордонне перевезення – будь-яке переміщення відходів з району, який перебуває під національною юрисдикцією однієї держави, у район чи через район, який перебуває під національною юрисдикцією іншої держави, або у район чи через район, який не перебуває під юрисдикцією будь-якої держави, за умови, що таке перевезення стосується принаймні двох держав.

Транспортні засоби – транспортні засоби, що прибувають на митну територію України, тимчасово на ній перебувають або вибувають з цієї території та використовуються для міжнародних перевезень вантажу, багажу й пасажирів.

Транспортний засіб – пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Увезення в Україну й вивезення з України – фактичне переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів.

Утилізація – будь-яка операція, зазначена у розділі Б додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням.

Учасник перевізного процесу – юридична особа, представник якої прийняв багаж або вантажобагаж для перевезення або зберігання.

Учасники транзиту – вантажовласники та суб’єкти підприємницької діяльності (перевізники, порти, станції, експедитори, морські агенти, декларанти та інші), які у встановленому порядку надають (виконують) транзитні послуги (роботи).

Штабелювання (стакінґ)збереження або перевезення ІТО з установленням їх одна на іншу.

Штабелер-підйомниктранспортний засіб – тягач, обладнаний фронтальним механізмом для піднімання, штабелювання або переміщення ІТО.

Фактичний перевізник/субпідрядниктретя сторона, котра здійснює повне або часткове перевезення.

Фідерні перевезенняморські перевезення на невелику відстань між, щонайменше, двома портами з метою згрупування (розподілу) вантажів (звичайно контейнерів) в одному з цих портів для перевезення у відкритому морі чи після такого перевезення.

Фідерне судносудно, призначене для обслуговування фідерних портів з основного порту, який обслуговується материнськими суднами.

Фітосанітарний контроль на державному кордоні (зовнішній карантин рослин) – система заходів, спрямована на охорону території України від проникнення з-за кордону карантинних та інших небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів (карантинні об’єкти), що можуть завдавати значні збитки народному господарству України. Фітосанітарний контроль поширюється на всі підкарантинні матеріали та об’єкти, транспортні засоби, що надходять в Україну.

Хімічні сполуки – хімічні індивідуальні речовини, в яких атоми одного або різних елементів сполучені між собою тим чи іншим типом хімічного зв’язку.

Центральна сортувальна станція (ЦСС) – організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод із міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.


 

Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / За ред. Д.В. Зеркалова. – К.: Арістей, 2006. – 416 с.

 

Веб-сайт використовує файли cookie для найкращої адаптації сайту до потреб наших відвідувачів. Продовжуючи користуватися веб-сайтом, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookie.